Kje smo natisni E-pošta

Bela krajina je pokrajina na jugovzhodu Slovenije. Obsega 590 km2 in zajema dobra 2,5 % ozemlja Slovenije. Bela krajina je obmejna pokrajina, ki jo reka Kolpa loči od sosednje Hrvaške, gozdovi Kočevskega Roga in pobočja Gorjancev pa od ostale Slovenije. V Beli krajini so se 1. januarja 1995 oblikovale tri občine – Črnomelj, Metlika in Semič. Največja med njimi je Občina Črnomelj, ki je tudi gospodarsko, kulturno in turistično središče Bele krajine. Občina Črnomelj s približno 14.700 prebivalci spada med srednje velike občine v Sloveniji. Leta 2007 je praznovala 600 let od prve omembe Črnomlja kot mesta.

Na območju občine sta razglašena dva krajinska parka, to sta Krajinski park Lahinja in Krajinski park Kolpa. Zlasti reka Kolpa v poletnem času privablja številne turiste in jim nudi možnost kopanja, ribarjenja in čolnarjenja. V gozdu nad vasjo Rožanec je v steno antičnega kamnoloma vklesan relief, posvečen bogu Mitri. Mitraizem, kult iz Perzije, se je v 3. stoletju močno razširil na tem območju, v 4. stoletju pa je bil po prevladi krščanstva prepovedan. S poudarkom na kulturni dediščini v občini pa ponovno privablja številne obiskovalce.

Mesto Črnomelj ima zelo bogato kulturno dediščino. V samem mestnem jedru je najdenih veliko nahajališč iz bronaste dobe. Arheologi pravijo, da je Črnomelj mesto nad mestom. Pomembne zgradbe, ki so vredne ogleda mestnega jedra, so predvsem Stoničev grad iz leta 1165, cerkev Svetega Duha z ostanki antičnega in srednjeveškega mestnega obzidja iz leta 1487 in cerkev Svetega Petra iz leta 1228 z vzidanimi rimskimi nagrobnimi spomeniki.


Steljnik1

Za Belo krajino so značilni steljniki in breze.


Dragatuš je majhna vasica v občini Črnomelj mimo katere vas pot vodi po cesti iz Črnomlja proti Vinici. Vasica v kateri je močno prisotno kulturno življenje - tukaj deluje najboljši tamburaški orkester KUD Dobreč Dragatuš, prav tako Folklorna skupina Dragauš, katera skrbno skrbi za ohranjanje dragatuške tradicije.

 

dragatuš

 

V pisnem viru, metliškem urbarju, se Dragatuš prvič omenja leta 1402, več kot 400 let kasneje je postal sedež nove župnije. danes je središče krajevne skupnosti z enaindvajsetimi vasmi. V Dragatušu in okoliških vaseh si lahko popotnik ogleda veliko naravnih lepot, kulturnozgodovinskih spomenikov, zagotovo pa ga bodo z veseljem sprejeli gostoljubni domačini.

V vasi se začenja t.i. Župančičeva pot, posvečena velikemu slovenskemu pesniku Otonu Župančiču (1878-1949), ki je tu preživel otroška leta. Leta 1883 je tu začel obiskovati prvi razred osnovne šole, a ga je bolj kot šola zanimalo življenje v naravi, igra z ostalimi otroki in srečevanje z vaškimi posebneži. Doma so imeli krčmo in trgovino in še danes nas nanjo spominja Gostišče Župančičev hram, kjer je urejena tudi pesnikova spominska soba.

zupanciceva pot cesta small

Župančičeva pot je pohodniška pešpot, ki zajema devet krajev. Pot je dolga 10 kilometrov in vzame pohodniku tri do štiri ure.

Prvi pohod je bil ob 120-letnici posnikovega rojstva leta 1998, od tedaj poteka vsako leto drugo soboto v mesecu juniju.

Pot pohodnika najprej popelje do majhne doline z izvirom potoka Dobreč, ki jo je pesnik poimenoval "najtišja draga sveta".

Nato se pot nadaljuje skozi Krajinski park Lahinja, vas Hrast, Žeželj, Golek pri Vinici in zaključi v Vinici.

Sredi Vinice stoji pesnikova rojstna hiša. V spodnjih prostorih hiše, ki je zrasla na pogorišču Župančičeve domačije (pogorela v velikem požaru leta 1888), je od leta 1951 urejena spominska soba, v kateri je predstavljeno pesnikovo življenje in njegovo literarno ustvarjanje.

 

 

"Meh za smeh in vrečo sreče
Ciciban za nami vleče, ne za hišo zidano,
le za voljo židano!"

                                                                                                                                      (Oton Župančič - Ciciban)

 

Pot v Dobreč-Tomislav Urh

  Pot v Dobreč

  Foto: Tomislav Urh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začetek šolstva v Dragatušu sega daleč v preteklost, v leto 1858. Osnovna šola Komandanta Staneta stoji v mirnem, z zelenjem obdanem delu vasi. Obiskuje jo okrog 130 osnovnošolcev, ki poleg pouka obiskujejo interesne dejavnosti, med katere sodi tudi tamburaški podmladek,  folklora ter ljudsko petje. Šola je središče kulturnega in družabnega življenja v vasi in okolici V okviru šole deluje tudi vrtec, kjer poskrbijo za najmlajše prebivalce.

Sredi vasi se nahaja na novo zgrajena cerkev sv. Janeza Krstinka, saj je bila mogočna cerkev z dvema zvonikoma porušena v bombnem napadu med drugo svetovno vojno. Na staro cerkev spominja le oltarna slika sv. Janeza Krstnika iz leta 1858.

Na dogodke iz 2. svetovne vojne, v katerih je vas veliko pretrpela in v boju za svobodo dala 84 domačinov, nas spominja spomenik sredi trga.

 

Dragatuš

Dragatuš-Tomislav Urh

                                                                                         Foto: Tomislav Urh